WNPiSM został członkiem grupowym UACES

Szanowni Państwo, nasz Wydział posiada status członka grupowego UACES (University Association for Contemporary European Studies). UACES to czołowa organizacja skupiająca osoby i instytucje zajmujące się studiami europejskimi w szerokim ich rozumieniu. Grupowe członkostwo w UACES wiążę się z szeregiem korzyści dla pracowników Wydziału, takich jak niższe stawki opłaty konferencyjnych, możliwość korzystania z listy mailingowej UACES …

WNPiSM został członkiem grupowym UACES Read More »

IDUB dofinansowanie projektów skierowanych na promocję badań naukowych

W dniu 06.02.2023 IDUB rozpoczął kolejny nabór wniosków na dofinansowanie projektów skierowanych na promocję badań naukowych zrealizowanych na UW. W konkursie mogą wziąć udział pracownicy zatrudnieni na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w latach 2019-2022 prowadzili prace naukowe i uzyskali wyniki tych badań. Mogą oni starać się o dofinansowanie promocji (popularyzacji) wyników swoich badań wśród odbiorców spoza grona naukowego – ogółu społeczeństwa interesującego się nauką, np. …

IDUB dofinansowanie projektów skierowanych na promocję badań naukowych Read More »

Nowe Idee 3A oraz 3B – nabór do 25.01.2023

IDUB ogłosiło kolejną edycję konkursu Nowe Idee w POB V na wsparcie projektów badawczych. W konkursie mogą wziąć udział pracownicy UW, którzy posiadają status młodego naukowca, tj. posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat przed dniem ogłoszenia konkursu – w konkursie „3A” albo posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, od uzyskania którego upłynęło co najmniej 7 lat przed …

Nowe Idee 3A oraz 3B – nabór do 25.01.2023 Read More »

MEiN ogłosiło konkurs dla wybitnych młodych naukowców

Od 1 grudnia można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Przyznawane jest maksymalnie na 3 lata, a jego wysokość nie może przekroczyć 5390 zł miesięcznie. Kim jest młody naukowiec? Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która: albo Wnioski są składane za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania …

MEiN ogłosiło konkurs dla wybitnych młodych naukowców Read More »