Open Access

Open Access w projektach NCN

Zapisy umów grantowych z NCN określają wymogi dotyczące licencji publikacji wydawanych w ramach projektu. Zgodnie z zapisem w paragrafie 5, ustęp 3: wszystkie publikacje – głównie artykuły – (włączając w to Author Accepted Manuscript (AAM) lub Version of Record (VoR)), będące efektem realizacji projektu muszą być dostępne w otwartym dostępie na licencji CC-BY (Creative Commons Uznanie autorstwa), CC-BY-SA (Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach) lub równorzędnych oraz posiadać unikalny stały identyfikator np. DOI (preferowany), URN lub Handle. Te wymogi nie dotyczą monografii, rozdziałów monografii i recenzowanych utworów zebranych.

 

Artykuły opublikowane na innych licencjach mogę nie zostać uznane za efekt realizacji projektu.

Open Access w projektach IDUB

Zasady wykupu opcji Open Access (również występujące pod nazwami Open Access Charge, APC) dla artykułów oraz monografii ze środków IDUB są opisane na poniższej stronie:

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/mikrogranty/zasady/

 

Finansowanie dotyczy tylko licencji Creative Commons https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/